youth in progress


Go to content

Main menu:


Uitwisseling

Jongerenuitwisselingen

Een groep jongeren die het plan heeft met een buitenlandse groep uit te wisselen doen dit om van elkaar te leren. De jongeren werken samen aan een buitenschools intercultureel programma. In het programma zit een rode draad die samenhang vertoont met een gekozen thema. Denk bijvoorbeeld aan muziek, voetbal, kunst, milieu, verruwing van de samenleving. Tijdens de uitwisseling maken jongeren kennis met andere leefwijzen en culturen van leeftijdsgenoten in Europa.
Financiering

Ontvangende groepen ontvangen indien zij voldoen aan de voorwaarden: een vast bedrag voor voorbereiding (per land in een multilaterale uitwisseling) en een vast bedrag voor activiteiten en een vast bedrag per deelnemer en begeleider per programmadag enindien van toepassing, werkelijke kosten voor buitengewone omstandigheden werkelijke kosten die gemaakt zijn voor implementatie van follow-upactiviteiten (maximaal 10% van het volledig toegekende subsidiebedrag).Reizende groepen krijgen:70% van de werkelijk gemaakte reiskosten van de deelnemers en de begeleiders (maximaal twee) voorbereidende bezoek: 100% van de gemaakte reiskosten en een vast bedrag per deelnemer per programmadag (maximaal twee) alsmede een vast bedrag voor voorbereiding
indien van toepassing: werkelijke kosten voor buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld visa) werkelijke kosten die gemaakt zijn voor implementatie van follow-upactiviteiten (maximaal 10% van het volledig toegekende subsidiebedrag).De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor een jongerenuitwisseling zijn: deelnemers zijn tussen de 13 en 25 jaar oud, deelname van minimaal twee landen, waarvan één EU-lidstaat, minimaal 16 en maximaal 60 deelnemers en het programma duurt tussen de 6 en 21 dagen.

( Foto uitwisseling Chiampo Italie 2007 ).


Voorbereiding teamwork Chiampo 2007

a.lassauw@gmail.com | a.lassauw@gmail.com

Back to content | Back to main menu